ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Στη διάρκεια των 3 ετών υλοποίησης του WORK4PSY, θα πραγματοποιηθούν 6 διακρατικές συναντήσεις των εταίρων. Τα αποτελέσματα του έργου θα ανακοινωθούν σε ειδικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε καθεμία από τις χώρες εταίρους – Γερμανία, Ελλάδα, Πολωνία και Ιταλία.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Αθήνα (Ελλάδα), 18-19 Νοεμβρίου 2019

Η πρώτη διακρατική συνάντηση ήταν εστιασμένη στο κυρίως αντικείμενο του WORK4PSY και τον προγραμματισμό του. Παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν όλα τα παραδοτέα του έργου και οι προθεσμίες τους. Έγινε μία πρώτη εισαγωγή στην οικονομική διαχείριση του προγράμματος και τις απαιτήσεις του Erasmus+, ενώ προσαρμόστηκε και οριστικοποιήθηκε από κοινού με τους εταίρους το χρονοδιάγραμμα εργασίας.

Ατζέντα της Συνάντησης.pdf

2η Διακρατική Συνάντηση:, Διαδικτυακή Συνάντηση, 30 – 31 Μαρτίου 2020

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση του προγράμματος επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Παλέρμο (Ιταλία) τον Μάρτιο 2020. Εξαιτίας της Πανδημίας του COVID-19 η συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 30-31 Μαρτίου 2020. Οι εταίροι από την Γερμανία, την Ελλάδα, την Πολωνία, την Ιταλία και τη Λιθουανία συζήτησαν τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης και των εθνικών αναφορών που δημιουργήθηκαν. Οριστικοποίησαν επίσης τη δομή του WORK4PSY Toolkit, τον τρόπο διοργάνωσης των Focus Groups σε κάθε χώρα, καθώς και τη δομή της διαδικτυακής πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί.

Ατζέντα της Συνάντησης.pdf

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close