Χρειάζομαι βοήθεια για να υποστηρίξω κάποιον άλλον

Βιβλιογραφική Επισκόπηση

Βιβλιογραφική επισκόπηση σε σχέση με:

•  Την επαγγελματική και εκπαιδευτική ένταξη των NEETs

•  Την επαγγελματική και και εκπαιδευτική ένταξη των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας

•  Την επαγγελματική και εκπαιδευτική ένταξη των NEETs με προβλήματα ψυχικής υγεία

Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη Επαγγελματικής Συμβουλευτικής για NEETs με προβλήματα ψυχικής υγείας

Ένας εύχρηστος οδηγός που περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες και εργαλεία για τη διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Μία διαδικτυακή πλατφόρμα με επιπλέον υλικό που θα υποστηρίξει την πρόοδό σας

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ>>

Μετάβαση στο περιεχόμενο