ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Χρειάζομαι υποστήριξη σε θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής

Χρειάζομαι βοήθεια για να υποστηρίξω κάποιον άλλον

ΣΤΟΧΟΙ

•   Να χαρτογραφήσουμε τις ανάγκες και τις ελλείψεις στην ένταξη στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας των Νέων με προβλήματα ψυχικής υγείας

•   Να διασφαλίσουμε ότι οι επαγγελματίες είναι ικανοί να ενδυναμώσουν, να κινητοποιήσουν και να παρέχουν πληροφόρηση στους Νέους με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας

•   Να συγκεντρώσουμε και να μελετήσουμε την υπάρχουσα μεθοδολογία επαγγελματικής συμβουλευτικής για τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας

•   Να αναπτύξουμε την εξειδικευμένη μεθοδολογία και τα εργαλεία επαγγελματικής συμβουλευτικής τα οποία θα καλύψουν τις πολύ συγκεκριμένες ανάγκες των Νέων με προβλήματα ψυχικής υγείας

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

NEETs ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Νέοι με προβλήματα ψυχικής υγείας, οι οποίοι βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Not in Employment, Education or Training – NEETs)

Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας

Επαγγελματίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι εργάζονται με NEETs με προβλήματα ψυχικής υγείας

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι

Επαγγελματικοί σύμβουλοι που εργάζονται με NEETs με προβλήματα ψυχικής υγείας για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας

Ανεπίσημοι Φροντιστές

Μέλη των οικογενειών και φίλοι των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας

Μετάβαση στο περιεχόμενο