ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

 Η διάχυση των αποτελεσμάτων είναι μία οργανωμένη διαδικασία που στοχεύει στην παροχή πληροφοριών για τα αποτελέσματα του WORK4PSY και την ποιότητά τους. Ως εκ τούτου, οι εταίροι θα αναπτύξουν μια στρατηγική διάχυσης βασισμένη στα ακόλουθα σημεία-κλειδιά: καμπάνιες επικοινωνίας, διάχυση μέσω των δικτύων που διατηρούν οι εταίροι, δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια κλπ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο