DYSEMINACJA/ UPOWSZECHNIANIE

Upowszechnianie jest zaplanowanym procesem mającym na celu dostarczenie informacji na temat jakości, adekwatności i skuteczności projektu Work4Psy. W związku z tym partnerzy projektu opracują strategię upowszechniania i wykorzystywania informacji z uwzględnieniem następujących kluczowych punktów: kampanie promocyjne, upowszechnianie za pośrednictwem sieci, w które zaangażowani są partnerzy, publikacje i prezentacje na konferencjach, itp.

Skip to content