INOVATYVUS MODELIS SKIRTAS PSICHIKOS SVEIKATOS SUTRIKIMŲ TURINČIŲ NEET* JAUNUOLIŲ KARJEROS KONSULTAVIMUI IR ĮTRAUKIMUI Į DARBO RINKĄ

*NEET sąvoka pasaulinėje praktikoje reiškia niekur nedirbantį ir nesimokantį jaunimą (angl. „Not in Education, Employment, or Training“)

Ieškau pagalbos karjeros / profesinio konsultavimo klausimais

Noriu padėti

UŽDAVINIAI

•  Nustatyti psichikos sveikatos sutrikimų turinčių jaunuolių integracijos, švietimo ir darbo rinkos poreikį bei trūkumus;

•  Užtikrinti, kad specialistai gebėtų įgalinti, motyvuoti ir informuoti psichikos sveikatos sutrikimų turinčius jaunuolius;

•  Peržiūrėti esamą psichikos sveikatos sutrikimų turinčių žmonių karjeros konsultavimo metodiką;

•  Parengti specialią karjeros konsultavimo metodiką ir priemones, kurios atitiktų specifinius psichikos sveikatos sutrikimų turinčių jaunuolių poreikius.

TIKSLINĖ GRUPĖ

MH NEETs

Psichikos sveikatos sutrikimų turintys, niekur nedirbantys ir nesimokantiys jaunuoliai (MH NEETs)

Psichikos sveikatos specialistai

Psichikos sveikatos specialistai, nuolat dirbantys su psichikos sveikatos sutrikimų turinčiais jaunuoliais, kurie nesimoko ir nedirba.

Karjeros konsultantai

Karjeros konsultantai, kurie dirba su psichikos sveikatos sutrikimų turinčiais, nesimokančiais ir nedirbančiais jaunuoliais, siekiant integruoti juos į darbo rinką.

Šeimos nariai ir draugai

Psichikos sveikatos sutrikimų turinčių jaunuolių šeimos nariai ir draugai.

Skip to content