Innowacyjny model doradztwa zawodowego dla młodzieży NEET z problemami psychicznymi

Poszukuję wsparcia dla siebie z zakresu doradztwa zawodowego

Poszukuję wsparcia dla kogoś

NASZE CELE

•  określenie potrzeb i braków w zakresie integracji, edukacji i rynku pracy młodych ludzi z problemami psychicznymi

•  zapewnienie, że specjaliści są w stanie wzmocnić pozycję, zmotywować i zapewnić niezbędne informacje młodym ludziom z problemami psychicznymi

•  przegląd istniejącej metodologii dotyczącej doradztwa zawodowego dla osób z problemami zdrowia psychicznego

•  opracowanie specjalistycznej metodologii i narzędzi z zakresu doradztwa zawodowego, które będą odpowiadać na specyficzne potrzeby młodych ludzi z problemami

PROJEKT JEST SKIEROWANY DO

Osób o statusie MH NEET

Młode osoby z problemami psychicznymi, które jednocześnie mają status NEET tzn. pozostają poza sferą zatrudnienia, edukacji i szkolenia

Specjalistów ds. zdrowia psychicznego

Specjaliści w dziedzinie zdrowia psychicznego, którzy stale pracują z osobami o statusie MH NEET

Doradców zawodowych

Doradcy zawodowi, którzy współpracują z osobami o statusie MH NEET w celu ich integracji na rynku pracy

Nieformalnych opiekunów

Członkowie rodziny i przyjaciele osób z problemami psychicznymi

Skip to content