Innowacyjny model doradztwa zawodowego dla młodzieży NEET z problemami psychicznymi

Poszukuję wsparcia dla siebie z zakresu doradztwa zawodowego

Poszukuję wsparcia dla kogoś

NASZE CELE

•  określenie potrzeb i braków w zakresie integracji, edukacji i rynku pracy młodych ludzi z problemami psychicznymi

•  zapewnienie, że specjaliści są w stanie wzmocnić pozycję, zmotywować i zapewnić niezbędne informacje młodym ludziom z problemami psychicznymi

•  przegląd istniejącej metodologii dotyczącej doradztwa zawodowego dla osób z problemami zdrowia psychicznego

•  opracowanie specjalistycznej metodologii i narzędzi z zakresu doradztwa zawodowego, które będą odpowiadać na specyficzne potrzeby młodych ludzi z problemami

PROJEKT JEST SKIEROWANY DO

Osób o statusie MH NEET

Młode osoby z problemami psychicznymi, które jednocześnie mają status NEET tzn. pozostają poza sferą zatrudnienia, edukacji i szkolenia

Specjalistów ds. zdrowia psychicznego

Specjaliści w dziedzinie zdrowia psychicznego, którzy stale pracują z osobami o statusie MH NEET

Doradców zawodowych

Doradcy zawodowi, którzy współpracują z osobami o statusie MH NEET w celu ich integracji na rynku pracy

Nieformalnych opiekunów

Członkowie rodziny i przyjaciele osób z problemami psychicznymi

Skip to content

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close