ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

University of Applied Labour Studies (HdBA) 
(Hochschule der Bundesagentur für Arbeit)

Seckenheimer Landstrasse 16
Mannheim 68163
Germany

Contact e-mail: peter.weber@hdba.de

silvia.keller@arbeitsagentur.de

www.hdba.de

Το University of Applied Labour Studies of the Federal Employment Agency (HdBA) είναι ένα Πανεπιστήμιο εφαρμοσμένων επιστημών της εργασίας, αναγνωρισμένο από το κράτος. Ιδρύθηκε το 2006 από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης, η οποία είναι ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών σχετικών με την αγορά εργασίας στη Γερμανία. Πέρα από την παροχή προπτυχιακών προγραμμάτων, το HdBA εστιάζει στην έρευνα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, το HdBA προσφέρει ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση σε υπαλλήλους της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης και άλλων φορέων, στο πεδίο της αγοράς εργασίας, της επαγγελματικής και εκπαιδευτικής κατάρτισης και της επαγγελματικής συμβουλευτικής. Το HdBA εξειδικεύεται στην Επαγγελματική Συμβουλευτική, το Case Management και τη Συμμετοχή στον Επαγγελματικό Βίο.

Εταίροι του Έργου

Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ)

Alkamenous st. 8
Athens 10439
Greece

Contact e-mail: info@pepsaee.gr

www.pepsaee.gr

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ) είναι ένα Επιστημονικό Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. Έχει ως κύριο στόχο την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και λειτουργεί 3 δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Η ΠΕΨΑΕΕ έχει μία ευρεία εμπειρία στο πεδίο της ψυχικής υγείας και ιδιαίτερα στο πεδίο της επαγγελματικής συμβουλευτικής/επαγγελματικής ένταξης των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, καθώς διαθέτει το μοναδικό Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας στην Ελλάδα.Το τελευταίο έτος, περισσότεροι από 150 ψυχικά πάσχοντες έλαβαν υπηρεσίες από εξειδικευμένους συμβούλους απασχόλησης και πάνω από το 40% βρίσκονται σε καθεστώς εργασίας ή κατάρτισης αυτή τη στιγμή. Η ΠΕΨΑΕΕ έχει επίσης υλοποιήσει καινοτόμα έργα σχετικά με το συγκεκριμένο πεδίο, όπως οι “Γέφυρες Απασχόλησης”, ένα πολυεπίπεδο έργο με στόχο την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.

The Association of Young People With Mental Problems, Their Families and Friends POMOST (Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi ich Rodzin i Przyjaciół POMOST)

Prochnika 7 st.
Lodz 90-408
Poland

Contact e-mail: daria.zawalska@gmail.com

www.pomost-lodz.org

 Η POMOST είναι ενεργή στο πεδίο της αποκατάστασης των νέων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην περιοχή Lodzkie της Πολωνίας. Το Κέντρο Ημέρας της POMOST φιλοξενεί 26 άτομα. Ο στόχος της επαγγελματικής επανένταξης των NEETs με προβλήματα ψυχικής υγείας επιτυγχάνεται επίσης μέσα από καινοτόμα έργα όπως το “Focus on Job”, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός μοντέλου συνεργασίας ανάμεσα στα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, τους συμβούλους απασχόλησης και τους εργοδότες. Η POMOST είναι μέρος μιας πρωτοβουλίας / συνασπισμού μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, εταιρειών και ιδρυμάτων. Η πρωτοβουλία επιδιώκει την ενσωμάτωση της υποστηριζόμενης απασχόλησης ως τυπικό μέρος της αποκατάστασης των ατόμων με ψυχικές (και άλλες) αναπηρίες στην κοινωνική πολιτική της Πολωνίας.

CESIE

Via Roma 94
Palermo 90133
Italia

Contact e-mail: adult@cesie.org

www.cesie.org

 

Η CESIE είναι ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Σπουδών και Πρωτοβουλιών, το οποίο ιδρύθηκε το 2001, εμπνευσμένο από το έργο και τις θεωρίες του ειρηνιστή Danilo Dolci (1924-1997).
H CESIE συνδέει τοπικά, εθνικά και διεθνή πλαίσια και εστιάζει στο να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και την αλλαγή στον εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και οικονομικό τομέα μέσω της δημιουργίας και χρήσης καινοτόμων εργαλείων και συμμετοχικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. Ο οργανισμός χωρίζεται σε έξι μονάδες που συνεργάζονται και διαχειρίζονται δραστηριότητες στους εξειδικευμένους τομείς τους: Ανώτατη Εκπαίδευση και Έρευνα, Δικαιώματα και Δικαιοσύνη, Ενήλικες, Μετανάστευση, Σχολείο, Νεολαία. Τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στο κέντρο της πόλης του Παλέρμο, ενώ άλλα γραφεία βρίσκονται στην Ινδία, το Νεπάλ και τη Σενεγάλη. Η CESIE συντονίζει το Δίκτυο CESIE, το οποίο αποτελείται από περισσότερους από 200 οργανισμούς σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι μοιράζονται την αποστολή μας και συνεργάζονται μαζί μας.

Public Institution “eMundus” (VšĮ “eMundus”)

Saulės st. 22-17
Kaunas 51364
Lithuania

Contact e-mail: info@emundus.lt

www.emundus.lt

Η “eMundus” έχει μία ευρεία εμπειρία στην ανάπτυξη διαφόρων εφαρμογών ICT. Αποστολή της “eMundus”
είναι να προωθήσει ενεργά τη διάδοση της κοινωνίας της γνώσης, παράγοντας υπηρεσίες που σχετίζονται με εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τεχνολογία πληροφοριών, καθώς και τη δημιουργία προϊόντων που στοχεύουν στην προώθηση νέων γνώσεων σχετικά με την οικολογία, τον υγιεινό τρόπο ζωής και την αρμονική εκπαίδευση. Ο κύριος στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε τη δημιουργία μιας καλής συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών γενεών και κοινωνικών ομάδων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο