PROJEKTĄ KOORDINUOJANTI INSTITUCIJA

University of Applied Labour Studies (HdBA) 
(Hochschule der Bundesagentur für Arbeit)

Seckenheimer Landstrasse 16
Mannheim 68163
Vokietija

Contact e-mail: 

peter.weber@hdba.de

silvia.keller@arbeitsagentur.de

www.hdba.de

University of Applied Labour Studies (HdBA)
yra valstybinis Taikomojo darbo mokslo universitetas.
2006 m. universitetą įsteigė Federalinė užimtumo agentūra – didžiausia Vokietijos darbo rinkos paslaugų teikėja. HdBA siūlo ne tik bakalauro studijas, bet daug dėmesio skiria ir moksliniams tyrimams nacionaliniu bei tarptautiniu lygmeniu. Universitetas taip pat teikia kvalifikacijos kėlimo kursus Federalinės užimtumo agentūros darbuotojams ir kitoms suinteresuotosioms šalims darbo rinkos, karjeros konsultavimo, švietimo ir profesinio mokymo srityse. HdBA turi patirties tokiose srityse kaip karjeros konsultavimas, atvejo valdymas ir įsitraukimas į darbinį gyvenimą.

PROJEKTO PARTNERIAI

PanHellenic Association for the Psychosocial Rehabilitation & Work Integration (PEPSAEE) (Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη)

Alkamenous st. 8
Athens 10439
Graikija

Contact e-mail: 

info@pepsaee.gr

www.pepsaee.gr

Graikijos (PanHellenic) psichosocialinės reabilitacijos ir darbo integracijos asociacija yra mokslinė nevyriausybinė organizacija, siekianti palengvinti sunkių psichosocialinių problemų turinčių žmonių socialinę įtrauktį ir integraciją į darbo rinką. Organizacija valdo dar tris reabilitacijos struktūras bei turi daug patirties psichikos sveikatos srityje. Ji remia vienintelę Graikijoje palaikomojo užimtumo tarnybą žmonėms, turintiems psichikos sveikatos sutrikimų ir ypatingai daug dėmesio skiria psichikos ligomis sergančių žmonių konsultavimui karjeros bei integracijos į darbo rinką klausimais. Praėjusiais metais daugiau nei 150 psichikos sveikatos sutrikimų turinčių žmonių buvo suteiktos specializuotų karjeros konsultantų paslaugos, daugiau nei 40 % jų dabar dirba / stažuojasi. Ši asociacija taip pat įgyvendino pažangius projektus, skirtus psichikos sveikatos sutrikimų turinčių žmonių integracijai į darbą, pavyzdžiui, daugiapakopį projektą „Užimtumo tiltai“ (angl. „Bridges for Employment“).

The Association of Young People With Mental Problems, Their Families and Friends POMOST (Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi ich Rodzin i Przyjaciół POMOST)

Prochnika 7 st.
Lodz 90-408
Lenkija

Contact e-mail:

daria.zawalska@gmail.com

www.pomost-lodz.org

Psichikos sveikatos sutrikimų turinčių jaunų žmonių, jų šeimų ir draugų asociacija (angl. POMOST), įsikūrusi Lodzės regione, Lenkijoje, aktyviai dirba psichikos sveikatos ligomis sergančių jaunų žmonių reabilitacijos srityje. Asociacijos dienos priežiūros centre gyvena 26 žmonės. Psichikos sveikatos sutrikimų turinčių jaunuolių profesinės reabilitacijos veiklos įgyvendinamos vykdant pažangius projektus, pvz. „Dėmesys darbui“ (angl. „Focus on Job“). Šio projekto tikslas –  sukurti psichikos ligomis sergančių žmonių, karjeros konsultantų ir darbdavių bendradarbiavimo modelį. Asociacija priklauso ne pelno siekiančių organizacijų, įmonių ir institucijų koalicijai, kuri siekia, kad palaikomasis užimtumas būtų įprasta psichikos sveikatos (ir kitų) sutrikimų turinčių žmonių reabilitacijos dalis Lenkijos socialinėje politikoje.

CESIE

Via Roma 94
Palermo 90133
Italija

Contact e-mail:

adult@cesie.org

www.cesie.org

 

Europos studijų ir iniciatyvų centras (angl. CESIE) buvo įkurtas 2001 m. Šio centro įkūrimo idėją įkvėpė pacifisto Danilo Dolci (1924–1997) darbai ir teorijos.
Centras veikia vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, jo tikslas – skatinti švietimo, kultūros ir ekonomikos sričių plėtrą bei pokyčius, kuriant ir naudojant pažangias priemones ir švietimo metodus. Organizacija yra suskirstyta į šešis padalinius, kurie dirba kartu ir yra atsakingi už konkrečių sričių veiklą: aukštasis mokslas ir moksliniai tyrimai, teisė ir teisingumas, suaugusieji, migracija, mokykla, jaunimas.
Pagrindinis biuras įsikūręs Palermo miesto centre, kiti biurai – Indijoje, Nepale ir Senegale. Europos studijų ir iniciatyvų centras koordinuoja bendradarbiavimo tinklą, kurį sudaro daugiau nei 200 organizacijų visame pasaulyje, atstovaujančių centro misiją.

Public Institution “eMundus” (VšĮ “eMundus”)

Saulės st. 22-17
Kaunas 51364
Lietuva

Contact e-mail:

info@emundus.lt

www.emundus.lt

VšĮ „eMundus“ turi didelę patirtį kuriant įvairius IKT (informacinių komunikacinių technologijų) produktus. „eMundus“ misija – aktyviai skatinti žinių visuomenės vystymąsi, kuriant ir plėtojant paslaugas, susijusias su edukacine veikla, informacinių technologijų, naujovių diegimu ir praktiniu pritaikymu švietime bei visuomeninėje veikloje. Daug dėmesio skiriama naujų žinių pritaikymui ekologijos, sveikos gyvensenos ir harmoningo ugdymo plėtojimo projektuose. Pagrindinis institucijos tikslas – užtikrinti kokybišką bendradarbiavimą ir vieningumą tarp skirtingų kartų ir įvairių visuomenės grupių.

Skip to content