LIDER PROJEKTU

University of Applied Labour Studies (HdBA) 
(Hochschule der Bundesagentur für Arbeit)

Seckenheimer Landstrasse 16
Mannheim 68163
Germany

Contact e-mail: 

peter.weber@hdba.de

silvia.keller@arbeitsagentur.de

www.hdba.de

Wyższa Szkoła Studiów Zawodowych Federalnej Agencji Pracy (HdBA) jest uznaną przez państwo wyższą szkołą nauk stosowanych o zatrudnieniu. Została założona w 2006 roku przez Federalną Agencję Zatrudnienia, największego dostawcę usług rynku pracy w Niemczech. Poza oferowaniem studiów licencjackich, HdBA skupia się na badaniach na poziomie krajowym i międzynarodowym. Ponadto, HdBA oferuje szkolenia w miejscu pracy dla pracowników Federalnej Agencji Zatrudnienia i innych zainteresowanych stron w zakresie rynku pracy, szkoleń zawodowych i edukacyjnych oraz doradztwa zawodowego. HdBA posiada ekspertów w zakresie doradztwa zawodowego, zarządzania przypadkami i uczestnictwa w życiu zawodowym.

PARTNERZY PROJEKTU

PanHellenic Association for the Psychosocial Rehabilitation & Work Integration (PEPSAEE) (Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη)

Alkamenous st. 8
Athens 10439
Greece

Contact e-mail:

 info@pepsaee.gr

www.pepsaee.gr

Greckie Stowarzyszenie Rehabilitacji Psychospołecznej i Reintegracji Zawodowej (PEPSAEE) jest naukową organizacją pozarządową, której celem jest ułatwianie integracji społecznej i zawodowej osób z poważnymi problemami psychospołecznymi i prowadzi 3 trzy struktury rehabilitacyjne. PEPSAEE posiada szeroką wiedzę specjalistyczną w dziedzinie zdrowia psychicznego, a w szczególności w zakresie doradztwa zawodowego/integracji zawodowej osób cierpiących na choroby psychiczne, ponieważ utrzymuje jedyny w Grecji wspomagany urząd pracy dla osób z problemami zdrowia psychicznego. W ubiegłym roku ponad 150 pacjentów cierpiących na choroby psychiczne skorzystało z usług wyspecjalizowanych doradców zawodowych, a ponad 40% z nich jest obecnie zatrudnionych lub na stażu. PEPSAEE wdrożył również innowacyjne projekty dotyczące tej kwestii, takie jak “Bridges for Employment”, projekt wielopoziomowy, mający na celu integrację zawodową pacjentów z problemami zdrowia psychicznego.

Stowarzyszenie Młodzieży i OSób z Problemami Psychicznymi ich Rodzin i Przyjaciół POMOST

Prochnika 7 st.
Lodz 90-408
Poland

Contact e-mail:

daria.zawalska@gmail.com

www.pomost-lodz.org

POMOST prowadzi intensywną działalność w zakresie rehabilitacji młodych ludzi z chorobami psychicznymi z regionu łódzkiego w Polsce. Placówka dziennej opieki POMOST-u mieści 26 osób. Cel rehabilitacji zawodowej MH NEETs realizowany jest również poprzez innowacyjne projekty takie jak “Kierunek praca”, mające na celu zbudowanie modelu współpracy pomiędzy osobami z problemami psychicznymi, trenerami pracy i pracodawcami. POMOST jest częścią koalicji organizacji non-profit, firm i instytucji. Inicjatywa ta ma na celu włączenie zatrudnienia wspomaganego w polskiej polityce społecznej jako standardowego elementu rehabilitacji osób z niepełnosprawnością psychiczną (i inną).

CESIE

Via Roma 94
Palermo 90133
Italia

Contact e-mail:

adult@cesie.org

www.cesie.org

 

CESIE to Europejskie Centrum Studiów i Inicjatyw, założone w 2001 r., zainspirowane pracą i teoriami pacyfisty Danilo Dolci (1924-1997).
CESIE łączy kontekst lokalny, krajowy i międzynarodowy oraz angażuje się w stymulowanie rozwoju i zmian w sferze edukacji, kultury i gospodarki poprzez tworzenie i wykorzystywanie innowacyjnych narzędzi i partycypacyjne podejście do edukacji. Organizacja jest podzielona na sześć jednostek, które współpracują ze sobą i zarządzają działaniami w dziedzinach: Szkolnictwo wyższe i badania naukowe, Prawa i Sprawiedliwość, Dorośli, Migracja, Szkoła, Młodzież.
Siedziba główna znajduje się w Palermo, a pozostałe biura w Indiach, Nepalu i Senegalu. CESIE koordynuje Sieć CESIE, która składa się z ponad 200 organizacji na całym świecie, które podzielają naszą misję i współpracują z nami.

Public Institution “eMundus” (VšĮ “eMundus”)

Saulės st. 22-17
Kaunas 51364
Lithuania

Contact e-mail:

info@emundus.lt

www.emundus.lt

Instytucja publiczna “eMundus” posiada szeroką wiedzę specjalistyczną w zakresie rozwoju różnych aplikacji ICT. Misją eMundus jest aktywne promowanie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy poprzez rozwijanie usług związanych z działalnością edukacyjną, technologią informatyczną, innowacjami i praktycznymi zastosowaniami w edukacji i działalności społecznej, ekologią, zdrowym stylem życia oraz harmonijną edukacją w celu zapewnienia wysokiej jakości współpracy i jedności pomiędzy różnymi pokoleniami i różnymi grupami społecznymi.

Skip to content

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close