LIDER PROJEKTU

University of Applied Labour Studies (HdBA) 
(Hochschule der Bundesagentur für Arbeit)

Seckenheimer Landstrasse 16
Mannheim 68163
Germany

Contact e-mail: 

peter.weber@hdba.de

silvia.keller@arbeitsagentur.de

www.hdba.de

Wyższa Szkoła Studiów Zawodowych Federalnej Agencji Pracy (HdBA) jest uznaną przez państwo wyższą szkołą nauk stosowanych o zatrudnieniu. Została założona w 2006 roku przez Federalną Agencję Zatrudnienia, największego dostawcę usług rynku pracy w Niemczech. Poza oferowaniem studiów licencjackich, HdBA skupia się na badaniach na poziomie krajowym i międzynarodowym. Ponadto, HdBA oferuje szkolenia w miejscu pracy dla pracowników Federalnej Agencji Zatrudnienia i innych zainteresowanych stron w zakresie rynku pracy, szkoleń zawodowych i edukacyjnych oraz doradztwa zawodowego. HdBA posiada ekspertów w zakresie doradztwa zawodowego, zarządzania przypadkami i uczestnictwa w życiu zawodowym.

PARTNERZY PROJEKTU

PanHellenic Association for the Psychosocial Rehabilitation & Work Integration (PEPSAEE) (Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη)

Alkamenous st. 8
Athens 10439
Greece

Contact e-mail:

 info@pepsaee.gr

www.pepsaee.gr

Greckie Stowarzyszenie Rehabilitacji Psychospołecznej i Reintegracji Zawodowej (PEPSAEE) jest naukową organizacją pozarządową, której celem jest ułatwianie integracji społecznej i zawodowej osób z poważnymi problemami psychospołecznymi i prowadzi 3 trzy struktury rehabilitacyjne. PEPSAEE posiada szeroką wiedzę specjalistyczną w dziedzinie zdrowia psychicznego, a w szczególności w zakresie doradztwa zawodowego/integracji zawodowej osób cierpiących na choroby psychiczne, ponieważ utrzymuje jedyny w Grecji wspomagany urząd pracy dla osób z problemami zdrowia psychicznego. W ubiegłym roku ponad 150 pacjentów cierpiących na choroby psychiczne skorzystało z usług wyspecjalizowanych doradców zawodowych, a ponad 40% z nich jest obecnie zatrudnionych lub na stażu. PEPSAEE wdrożył również innowacyjne projekty dotyczące tej kwestii, takie jak “Bridges for Employment”, projekt wielopoziomowy, mający na celu integrację zawodową pacjentów z problemami zdrowia psychicznego.

Stowarzyszenie Młodzieży i OSób z Problemami Psychicznymi ich Rodzin i Przyjaciół POMOST

Prochnika 7 st.
Lodz 90-408
Poland

Contact e-mail:

daria.zawalska@gmail.com

www.pomost-lodz.org

POMOST prowadzi intensywną działalność w zakresie rehabilitacji młodych ludzi z chorobami psychicznymi z regionu łódzkiego w Polsce. Placówka dziennej opieki POMOST-u mieści 26 osób. Cel rehabilitacji zawodowej MH NEETs realizowany jest również poprzez innowacyjne projekty takie jak “Kierunek praca”, mające na celu zbudowanie modelu współpracy pomiędzy osobami z problemami psychicznymi, trenerami pracy i pracodawcami. POMOST jest częścią koalicji organizacji non-profit, firm i instytucji. Inicjatywa ta ma na celu włączenie zatrudnienia wspomaganego w polskiej polityce społecznej jako standardowego elementu rehabilitacji osób z niepełnosprawnością psychiczną (i inną).

CESIE

Via Roma 94
Palermo 90133
Italia

Contact e-mail:

adult@cesie.org

www.cesie.org

 

CESIE to Europejskie Centrum Studiów i Inicjatyw, założone w 2001 r., zainspirowane pracą i teoriami pacyfisty Danilo Dolci (1924-1997).
CESIE łączy kontekst lokalny, krajowy i międzynarodowy oraz angażuje się w stymulowanie rozwoju i zmian w sferze edukacji, kultury i gospodarki poprzez tworzenie i wykorzystywanie innowacyjnych narzędzi i partycypacyjne podejście do edukacji. Organizacja jest podzielona na sześć jednostek, które współpracują ze sobą i zarządzają działaniami w dziedzinach: Szkolnictwo wyższe i badania naukowe, Prawa i Sprawiedliwość, Dorośli, Migracja, Szkoła, Młodzież.
Siedziba główna znajduje się w Palermo, a pozostałe biura w Indiach, Nepalu i Senegalu. CESIE koordynuje Sieć CESIE, która składa się z ponad 200 organizacji na całym świecie, które podzielają naszą misję i współpracują z nami.

Public Institution “eMundus” (VšĮ “eMundus”)

Saulės st. 22-17
Kaunas 51364
Lithuania

Contact e-mail:

info@emundus.lt

www.emundus.lt

Instytucja publiczna “eMundus” posiada szeroką wiedzę specjalistyczną w zakresie rozwoju różnych aplikacji ICT. Misją eMundus jest aktywne promowanie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy poprzez rozwijanie usług związanych z działalnością edukacyjną, technologią informatyczną, innowacjami i praktycznymi zastosowaniami w edukacji i działalności społecznej, ekologią, zdrowym stylem życia oraz harmonijną edukacją w celu zapewnienia wysokiej jakości współpracy i jedności pomiędzy różnymi pokoleniami i różnymi grupami społecznymi.

Skip to content