ΕΝΑ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ

Κάθε χρόνο περίπου 27% (83 εκ.) των Ευρωπαίων έρχονται αντιμέτωποι με κάποια ψυχική ασθένεια (European Social Work, 2013). Τρία τέταρτα των ψυχικών νόσων κάνουν την εμφάνισή τους έως την ηλικία των 24 ετών (WHO), επηρεάζοντας την κοινωνική ένταξη και, εξαιτίας του στίγματος, την επαγγελματική επανένταξη ενός μεγάλου αριθμού νέων πολιτών στην ΕΕ. Τη στιγμή που πολλά Ευρωπαϊκά Προγράμματα έχουν εστιάσει στη διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης των Ευρωπαίων NEETs (νέοι εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης – young people Not in Employment, Education or Training), μικρή προσοχή έχει δοθεί σε νέους με προβλήματα ψυχικής υγείας οι οποίοι είναι “εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης” και ταυτόχρονα έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές επιπλέον προκλήσεις στην πορεία τους για την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Φαίνεται ότι, μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν εξειδικευμένα εργαλεία, τα οποία να μπορούν να διευκολύνουν την επαγγελματική ένταξη των NEETs με προβλήματα ψυχικής υγείας. Επιπλέον, όλοι οι κύριοι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία αυτή (NEETs με προβλήματα ψυχικής υγείας, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, επαγγελματικοί σύμβουλοι, ανεπίσημοι φροντιστές) δεν είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι, έτσι ώστε να παρέχουν την απαιτούμενη υποστήριξη. Ο μεγάλος αριθμός νέων με προβλήματα ψυχικής υγείας που παραμένουν έξω από την αγορά εργασίας στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στα κράτη-μέλη της ΕΕ, να εργαστούν από κοινού αναπτύσσοντας αποτελεσματικές στρατηγικές γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα

ΣΤΟΧΟΙ

• Να χαρτογραφήσουμε τις ανάγκες και τις ελλείψεις στην ένταξη στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας των Νέων με προβλήματα ψυχικής υγείας

• Να διασφαλίσουμε ότι οι επαγγελματίες είναι ικανοί να ενδυναμώσουν, να κινητοποιήσουν και να παρέχουν πληροφόρηση στους Νέους με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας

• Να συγκεντρώσουμε και να μελετήσουμε την υπάρχουσα μεθοδολογία επαγγελματικής συμβουλευτικής για τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας

• Να αναπτύξουμε την εξειδικευμένη μεθοδολογία και τα εργαλεία επαγγελματικής συμβουλευτικής τα οποία θα καλύψουν τις πολύ συγκεκριμένες ανάγκες των Νέων με προβλήματα ψυχικής υγείας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Πρόγραμμα: Erasmus+ KA202 “Στρατηγικές Συμπράξεις για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση”

Τίτλος Έργου: ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Work4Psy)

Αριθμός Έργου: 2019-1-DE02-KA202-006253

Χρονική Περίοδος: 01.09.2019 – 31.08.2022

Συντονιστής: Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA)

Μετάβαση στο περιεχόμενο