INOVATYVUS MODELIS SKIRTAS PSICHIKOS SVEIKATOS SUTRIKIMŲ TURINČIŲ NEET JAUNUOLIŲ KARJEROS KONSULTAVIMUI IR ĮTRAUKIMUI Į DARBO RINKĄ

KONTEKSTAS

Psichikos ligomis kasmet suserga maždaug 27 % (83 mln.) europiečių (Europos socialinis darbas, 2013). Trys ketvirtadaliai psichikos ligų pasireiškia žmonėms nuo 24 metų amžiaus (PSO). Psichinis sutrikimas įtakoja socialinę įtrauktį, dėl stigmos neigiamai paveikiama daugelio ES jaunų piliečių integracija į darbo rinką. Nors dauguma ES projektų buvo siekiama palengvinti nedirbančių ir nesimokančių Europos jaunuolių integraciją į darbo rinką, tačiau mažai dėmesio buvo skiriama jauniems žmonėms, turintiems psichikos sveikatos sutrikimų, kurie taip pat niekur nedirba ir nesimoko. Jiems tenka susidurti su daugybe papildomų iššūkių, siekiant išsilavinimo bei integracijos į darbo rinką. Panašu, kad šiuo metu nėra jokių specialių įrankių, kurie palengvintų psichikos sveikatos sutrikimų turinčių jaunuolių integraciją į darbo rinką. Be to, visi pagrindiniai šio proceso dalyviai (psichikos sveikatos sutrikimų turintys jaunuoliai, jų artimieji, psichikos sveikatos specialistai, karjeros konsultantai) nėra pakankamai informuoti ir apmokyti, kad galėtų suteikti reikalingą paramą. Didelis nedirbančių psichikos sveikatos sutrikimų turinčių jaunuolių skaičius yra skubus raginimas ES valstybėms narėms dirbti kartu ir kurti veiksmingas strategijas. Europos šalys turi pasirengti ne tik dalintis gerąja patirtimi, bet ir ieškoti tinkamų švietimo sprendimų ir metodikos, kaip integruoti psichikos sveikatos sutrikimų turinčius jaunuolius į darbo rinką.

UŽDAVINIAI

• Nustatyti psichikos sveikatos sutrikimų turinčių jaunuolių integracijos, švietimo ir darbo rinkos poreikį bei trūkumus;

• Užtikrinti, kad specialistai gebėtų įgalinti, motyvuoti ir informuoti psichikos sveikatos sutrikimų turinčius jaunuolius;

• Peržiūrėti esamą psichikos sveikatos sutrikimų turinčių žmonių karjeros konsultavimo metodiką; 

• Parengti specialią karjeros konsultavimo metodiką ir priemones, kurios atitiktų specifinius psichikos sveikatos sutrikimų turinčių jaunuolių poreikius.

APIE PROJEKTĄ

Programa: Programa: Erasmus+ KA202 Strateginės partnerystės profesiniam mokymui

Projekto pavadinimas: Inovatyvus modelis skirtas psichikos sveikatos sutrikimų turinčių NEET jaunuolių karjeros konsultavimui ir įtraukimui į darbo rinką (Work4Psy)

Projekto numeris: 2019-1-DE02-KA202-006253

Projekto laikotarpis: 01.09.2019 – 31.08.2022

Koordinuojanti institucija: Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA)

Skip to content