Innowacyjny model doradztwa zawodowego dla młodzieży NEET z problemami psychicznymi

KONTEKST

Choroby psychiczne dotykają około 27% (83 milionów) Europejczyków rocznie (za European Social Work, 2013). Trzy czwarte przypadków chorób psychicznych rozpoczyna się w wieku 24 lat (WHO), co wpływa na integrację społeczną i, ze względu na stygmatyzację, także na integrację zawodową dużej liczby młodych obywateli w UE. Chociaż wiele projektów UE koncentrowało się na ułatwianiu integracji zawodowej Europejczyków o statusie NEET (młodych ludzi niezatrudnionych, nieuczących się, nieuczestniczących w szkoleniu), niewiele uwagi poświęcono młodym ludziom z problemami zdrowia psychicznego, którzy jednocześnie są “niezatrudnieni, nieuczący się, nieuczestniczący w szkoleniu”, a jednocześnie muszą stawić czoła wielu dodatkowym wyzwaniom na swojej drodze do edukacji i zatrudnienia.. Wydaje się, że w chwili obecnej nie ma żadnych specjalistycznych narzędzi ułatwiających integrację zawodową MH NEETs (osoby o statusie NEET z problemami psychicznymi). Co więcej, wszystkie osoby zaangażowane w tę procedurę (tzn. sami zainteresowani, specjaliści ds. zdrowia psychicznego, doradcy zawodowi, nieformalni opiekunowie) nie są wystarczająco wyszkolone, aby zapewnić właściwe wsparcie w tym zakresie. Duża liczba osób o statusie MH NEET pozostających poza rynkiem pracy stanowi pilny apel do państw członkowskich UE o współpracę i opracowanie skutecznych strategii. Kraje europejskie muszą współpracować, nie tylko w celu wymiany dobrych praktyk, ale także by opracować odpowiednie rozwiązania edukacyjne i metodologie w zakresie włączania osób MH NEET na rynek pracy.

NASZE CELE

• określenie potrzeb i braków w zakresie integracji, edukacji i rynku pracy młodych ludzi z problemami psychicznymi

• zapewnienie, że specjaliści są w stanie wzmocnić pozycję, zmotywować i zapewnić niezbędne informacje młodym ludziom z problemami psychicznymi

• przegląd istniejącej metodologii dotyczącej doradztwa zawodowego dla osób z problemami zdrowia psychicznego

• opracowanie specjalistycznej metodologii i narzędzi z zakresu doradztwa zawodowego, które będą odpowiadać na specyficzne potrzeby młodych ludzi z problemami psychicznymi

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Program: Erasmus+ KA202 “Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia zawodowego i szkoleń”

Nazwa projektu: Innowacyjny model doradztwa zawodowego dla młodzieży NEET z problemami psychicznymi (Work4Psy)

Numer projektu: 2019-1-DE02-KA202-006253

Czas trwania projektu: 01.09.2019 – 31.08.2022

Lider projektu: Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA)

Skip to content

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close