Innowacyjny model doradztwa zawodowego dla młodzieży NEET z problemami psychicznymi

KONTEKST

Choroby psychiczne dotykają około 27% (83 milionów) Europejczyków rocznie (za European Social Work, 2013). Trzy czwarte przypadków chorób psychicznych rozpoczyna się w wieku 24 lat (WHO), co wpływa na integrację społeczną i, ze względu na stygmatyzację, także na integrację zawodową dużej liczby młodych obywateli w UE. Chociaż wiele projektów UE koncentrowało się na ułatwianiu integracji zawodowej Europejczyków o statusie NEET (młodych ludzi niezatrudnionych, nieuczących się, nieuczestniczących w szkoleniu), niewiele uwagi poświęcono młodym ludziom z problemami zdrowia psychicznego, którzy jednocześnie są “niezatrudnieni, nieuczący się, nieuczestniczący w szkoleniu”, a jednocześnie muszą stawić czoła wielu dodatkowym wyzwaniom na swojej drodze do edukacji i zatrudnienia.. Wydaje się, że w chwili obecnej nie ma żadnych specjalistycznych narzędzi ułatwiających integrację zawodową MH NEETs (osoby o statusie NEET z problemami psychicznymi). Co więcej, wszystkie osoby zaangażowane w tę procedurę (tzn. sami zainteresowani, specjaliści ds. zdrowia psychicznego, doradcy zawodowi, nieformalni opiekunowie) nie są wystarczająco wyszkolone, aby zapewnić właściwe wsparcie w tym zakresie. Duża liczba osób o statusie MH NEET pozostających poza rynkiem pracy stanowi pilny apel do państw członkowskich UE o współpracę i opracowanie skutecznych strategii. Kraje europejskie muszą współpracować, nie tylko w celu wymiany dobrych praktyk, ale także by opracować odpowiednie rozwiązania edukacyjne i metodologie w zakresie włączania osób MH NEET na rynek pracy.

NASZE CELE

• określenie potrzeb i braków w zakresie integracji, edukacji i rynku pracy młodych ludzi z problemami psychicznymi

• zapewnienie, że specjaliści są w stanie wzmocnić pozycję, zmotywować i zapewnić niezbędne informacje młodym ludziom z problemami psychicznymi

• przegląd istniejącej metodologii dotyczącej doradztwa zawodowego dla osób z problemami zdrowia psychicznego

• opracowanie specjalistycznej metodologii i narzędzi z zakresu doradztwa zawodowego, które będą odpowiadać na specyficzne potrzeby młodych ludzi z problemami psychicznymi

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Program: Erasmus+ KA202 “Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia zawodowego i szkoleń”

Nazwa projektu: Innowacyjny model doradztwa zawodowego dla młodzieży NEET z problemami psychicznymi (Work4Psy)

Numer projektu: 2019-1-DE02-KA202-006253

Czas trwania projektu: 01.09.2019 – 31.08.2022

Lider projektu: Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA)

Skip to content