ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Στη διάρκεια των 3 ετών υλοποίησης του WORK4PSY, θα πραγματοποιηθούν 6 διακρατικές συναντήσεις των εταίρων. Τα αποτελέσματα του έργου θα ανακοινωθούν σε ειδικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε καθεμία από τις χώρες εταίρους – Γερμανία, Ελλάδα, Πολωνία και Ιταλία.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Αθήνα (Ελλάδα), 18-19 Νοεμβρίου 2019

Η πρώτη διακρατική συνάντηση ήταν εστιασμένη στο κυρίως αντικείμενο του WORK4PSY και τον προγραμματισμό του. Παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν όλα τα παραδοτέα του έργου και οι προθεσμίες τους. Έγινε μία πρώτη εισαγωγή στην οικονομική διαχείριση του προγράμματος και τις απαιτήσεις του Erasmus+, ενώ προσαρμόστηκε και οριστικοποιήθηκε από κοινού με τους εταίρους το χρονοδιάγραμμα εργασίας.

Ατζέντα της Συνάντησης.pdf

2η Διακρατική Συνάντηση:, Διαδικτυακή Συνάντηση, 30 – 31 Μαρτίου 2020

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση του προγράμματος επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Παλέρμο (Ιταλία) τον Μάρτιο 2020. Εξαιτίας της Πανδημίας του COVID-19 η συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 30-31 Μαρτίου 2020. Οι εταίροι από την Γερμανία, την Ελλάδα, την Πολωνία, την Ιταλία και τη Λιθουανία συζήτησαν τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης και των εθνικών αναφορών που δημιουργήθηκαν. Οριστικοποίησαν επίσης τη δομή του WORK4PSY Toolkit, τον τρόπο διοργάνωσης των Focus Groups σε κάθε χώρα, καθώς και τη δομή της διαδικτυακής πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί.

Ατζέντα της Συνάντησης.pdf

3η Διεθνής Συνάντηση, Διαδικτυακά, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

Λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας η συνάντηση έγινε ξανά διαδικτυακά.
Ο Νίκος Δρόσος, εκπροσωπώντας την ΠΕΨΑΕΕ, συνόψισε τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης (intellectual output IO 1) και τον τρόπο αξιοποίησης τους για το toolkit (intellectual output IO 2) και παρουσίασε ένα μοντέλο επαγγελματικής συμβουλευτικής για νεαρά άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας. Το μοντέλο απέσπασε θετική ανατροφοδότηση υπό το πρίσμα της βιβλιογραφίας, της κλινικής πρακτικής και της συνεχιζόμενης εμπειρικής έρευνας. Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της έναρξης ενός προβλήματος ψυχικής υγείας (που συχνά οδηγεί σε σχολική διαρροή ή εγκατάλειψη των σπουδών) και της παραπομπής σε συμβουλευτική που σχετίζεται με την εργασία αναγνωρίστηκε ως βασικό ζήτημα.
Η συνεχιζόμενη διαδικασία της ολοκλήρωσης και αναθεώρησης των ενοτήτων του toolkit συζητήθηκε και οριστικοποιήθηκε.Οι ενότητες θα τροποποιούνται, αν χρειαστεί, ανάλογα με τα αποτελέσματα της συνεχιζόμενης έρευνας.
Οι εταίροι συζήτησαν την πρόοδο τους σε σχέση με την εμπειρική έρευνα. Η προετοιμασία των ομάδων εστιασμένης συζήτησης (focus groups) έχει δρομολογηθεί και οι ερευνητές καλούνται να ξεπεράσουν τις προκλήσεις που θέτει η πανδημία. Όλες οι ομάδες εστιασμένης συζήτησης και οι δραστηριότητες ποιοτικής έρευνας θα γίνουν διαδικτυακά. Οι μεθοδολογικές δυσκολίες που ανέκυψαν συζητήθηκαν και επιλύθηκαν.
Ένα χρονοδιάγραμμα για τα ερωτηματολόγια που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των αναγκών των τεσσάρων ομάδων-στόχων συμφωνήθηκε. Αυτή η αξιολόγηση θα συνεισφέρει στο σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης (curriculum), το οποίο αφορά στο intellectual output IO 3.

Ατζέντα της Συνάντησης.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο