SPOTKANIA PARTNERÓW

W czasie trwającego 3 lata projektu Work4Psy, zaplanowano 6 międzynarodowych spotkań partnerów. Dodatkowo, po wdrożeniu rezultatów projektu, będą one zaprezentowane w ramach Krajowych Seminariów Upowszechniających w każdym z krajów partnerskich – w Niemczech, Grecji, Polsce i we Włoszech.

SPOTKANIE INAUGURACYJNE. Ateny (Grecja), 18-19 listopada 2019 r.

Podczas pierwszego międzynarodowego spotkania skupiono się na celach oraz planach projektu Work4Psy. Przedstawiono i omówiono wszystkie rezultaty intelektualne oraz terminy ich przygotowania. Przedstawione zostało wprowadzenie do programu Erasmus+ oraz do administracji finansowej projektu. Dostosowano ramy czasowe dla wyników projektu i podzielono się nimi z partnerami.

Program Spotkania.pdf

Drugie spotkanie: Mannheim (Niemcy), spotkanie on-line, 30-31 marca 2020r.

Drugie międzynarodowe spotkanie powinno odbyć się w Palermo we Włoszech w marcu 2020 roku. W związku z pandemią COVID-19, HdBA w Niemczech zorganizowało spotkanie online w dniach 30 i 31 marca 2020 roku. Organizacje partnerskie z Litwy, Polski, Włoch, Grecji i Niemiec omówiły swoje wyniki badań literatury i raportów krajowych (cel 1). Ustalono również szczegóły dotyczące kolejnych zadań – na przykład strukturę zestawu narzędzi (Toolkit), organizację grup fokusowych w poszczególnych krajach (cel 2) oraz zakres informacji, które będą stanowiły część otwartej platformy edukacyjnej (cel 4).

Program Spotkania.pdf

 

Trzecie spotkanie partnerskie online, piątek 30 października 2020.

Ze względu na trwającą pandemię spotkanie ponownie odbyło się online.

Nikos Drosos z PEPSAEE podsumował wnioski z przeglądu literatury (Produkt IO 1) wraz z jego wpływem na Zestaw Narzędzi (MH NEET TOOLKIT) i przedstawił model doradztwa zawodowego dla młodych ludzi ze schorzeniami psychicznymi. Model ten uzyskał pozytywne opinie w świetle otrzymanej literatury, doświadczenia zawodowego i trwających badań empirycznych. Jako główny problem wskazano odstęp czasu pomiędzy wystąpieniem problemu ze zdrowiem psychicznym (często prowadzącym do rezygnacji z edukacji) a skierowaniem do poradnictwa zawodowego.

Trwający proces finalizacji i przeglądu rozdziałów wchodzących w skład zestawu narzędzi (MH NEET TOOLKIT) został poddany analizie i dopracowany. Poszczególne rozdziały będą stale dostosowywane, w razie potrzeby, na podstawie wyników trwających badań.
Partnerzy omówili postępy w zakresie badań empirycznych. Przygotowania do grup fokusowych są mocno zaawansowane, a zespoły radzą sobie z wyzwaniami pandemii. Wszystkie grupy fokusowe i inne jakościowe działania badawcze będą teraz prowadzone online. Omówiono i rozwiązano pojawiające się kwestie metodologiczne.
Uzgodniono ramy czasowe dotyczące kwestionariuszy, które mają być wykorzystane do oceny potrzeb w czterech grupach docelowych. Ocena ta zostanie włączona do programu nauczania -curriculum.

Program Spotkania.pdf

 

Skip to content