PARTNERIŲ SUSITIKIMAI

3-jų metų trukmės „Work4Psy“ projekto laikotarpiu numatyti 6 tarptautiniai partnerių susitikimai. Projekto rezultatai, įgyvendinus projekto veiklas, bus viešinami nacionaliniuose sklaidos seminaruose kiekvieno partnerio, kuriančio turinį, metodinę medžiagą, šalyje: Vokietijoje, Graikijoje, Lenkijoje ir Italijoje.

PIRMASIS SUSITIKIMAS: Atėnai (Graikija), 2019 m. lapkričio 18–19 d.

Pirmojo tarptautinio susitikimo metu didžiausias dėmesys buvo skiriamas projekto „Work4Psy“ tikslams ir darbų planavimui. Buvo pristatyti ir aptarti visi intelektiniai produktai ir jų atlikimo terminai. Pristatytas Erasmus+ projekto finansų administravimas, sudarytas projekto rezultatų grafikas ir juo pasidalinta su partneriais.

Susitikimo drabotvarkė.pdf

2-asis tarptautinis virtualus partnerių susitikimas: Manheimas (Vokietija), 2020 m. kovo 30–31 d.

Antrasis tarptautinis partnerių susitikimas turėjo įvykti Palerme, Italijoje, 2020 m. kovo mėn. Dėl covid-19 pandemijos ir visuotinio karantino HdBA (Vokietija), projektą koordinuojanti institucija, organizavo virtualų susitikimą, kuris vyko 2020 m. kovo 30 ir 31 d. Partnerių institucijos iš Lietuvos, Lenkijos, Italijos, Graikijos ir Vokietijos aptarė literatūros analizės rezultatus ir nacionalines ataskaitas (1 uždavinys). Partneriai taip pat nustatė būsimas užduotis, struktūruojant kuriamą priemonių rinkinį, tarėsi kaip organizuoti tikslinių grupių diskusijas kiekvienoje šalyje (2 uždavinys) ir kaip pateikti reikiamą informaciją planuojamoje atviroje mokymosi platformoje (4 uždavinys).

Susitikimo darbotvarkė.pdf

 

3-iasis tarptautinis virtualus partnerių susitikimas, 2020 m. spalio 30 d.

Dėl covid-19 pandemijos ir karantino EU šalyse susitikimas vėl vyko nuotoliniu būdu.

Graikijos (PanHellenic) psichosocialinės reabilitacijos ir darbo integracijos asociacijos atstovas Nikos Drosos apibendrino literatūros apžvalgos (1 intelektinis produktas) išvadas ir jų reikšmę kuriamam priemonių rinkiniui (2 intelektinis produktas) bei pateikė psichikos sveikatos sutrikimų turinčių jaunų žmonių karjeros konsultavimo modelį. Modelis sulaukė teigiamų atsiliepimų, atsižvelgiant į išanalizuotą literatūrą, profesinę patirtį ir vykdomus empirinius tyrimus. Nustatyta pagrindinė problema – laiko tarpas tarp psichikos sveikatos sutrikimo pasireiškimo (dažnai lemiančio iškritimą iš švietimo sistemos) ir nukreipimo į karjeros konsultavimą.
Buvo aptartas ir patobulintas kuriamo priemonių rinkinio užbaigimo ir peržiūros procesas. Prireikus, skyriai bus nuolat koreguojami, atsižvelgiant į vykdomų tyrimų rezultatus.
Partneriai aptarė empirinių tyrimų pažangą. Pasirengimas grupinėms diskusijoms vyksta sklandžiai, komandos sprendžia dėl korona viruso pandemijos iškilusius iššūkius. Visos grupinės diskusijos ir kita kokybinė mokslinių tyrimų veikla bus vykdoma nuotoliniu būdu. Aptarti ir išspręsti metodiniai klausimai. Partneriai susitarė dėl klausimyno, kurį reikia naudoti siekiant įvertinti keturių tikslinių grupių poreikius, pateikimo grafiko. Klausimyno atsakymai bus naudojami kuriant mokymo programą (3 intelektinis produktas).

Susitikimo darbotvarkė.pdf

 

Skip to content