Toolkit A and C are available as an e-Book and Part B as an e-book and print-version

Europos karjeros konsultavimo priemonių rinkinys psichikos sveikatos sutrikimų turinčiam jaunimui

Lengvai naudojamas vadovas su visa informacija ir priemonėmis, skirtomis darbo integracijai pagerinti

The WORK4PSY Toolkit (PART A): Career Services for Mental Health NEETs (pdf) >>

The toolkit that was created, provides Mental Health Professionals, Career Counsellors, MH NEETs and their Informal Carers, local agencies and authorities and all other interested parties, with the necessary knowledge and Interactive Career Counselling tools, in order to enhance MH NEETs work and education integration.

The ECCpsy-KIT offers information and guidelines in various thematics chosen to assist and support all interested parties and raise awareness. The tools and activities that are included in the toolkit are practical, easy to use and oriented to each target group. The ECC psy-KIT guides all interested parties through the work and education process of MH NEETs from the first stage of self-assessment to the final stage of on-going monitoring, aiming to achieve a higher number of MH NEETs in the labour market and education.

The WORK4PSY Toolkit (PART B): the Work4psy career intervention model (pdf) >>

The Work4Psy model for MH NEETs is based on the theoretical frameworks of social constructionism and narrative perspectives and borrows elements and characteristics from the Supported Employment framework, in particular the IPS model and PEPSAEE’s model of work rehabilitation for MH users.

The model emphasises early intervention, benefits counselling and collaboration with a multidisciplinary team of psychiatrists, psychologists and social workers. It focuses on meaning making and co – constructing a vocational self though commitment and active involvement both from the MH NEETs part and the career counsellor’s part. Networking, collaborations and the active involvement of informal carers as well as their support, are significant elements of the proposed model.

TIKSLININIŲ GRUPIŲ DISKUSIJA

Diskusijos pagrindimas
Diskusijos metodas buvo pasirinktas, norint surinkti kiek įmanoma tikslesnius duomenis: projekto tikslinių grupių (psichikos sveikatos sutrikimų turinčių, niekur nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių, jų šeimos narių, psichikos sveikatos specialistų, karjeros konsultantų) įsitikinimus, nuomones, suvokimus, patirtis, požiūrius ir jausmus. Tikslinių grupių diskusija yra labai naudingas būdas, siekiant išsiaiškinti dalyvaujančiųjų poreikius. Surinkta informacija yra labai naudinga rengiant Europos karjeros konsultavimo priemonių rinkinį psichikos sveikatos sutrikimų turinčiam jaunimui.

Metodologija
Tyrimo klausimai / pagrindinės temos
Iš pradžių tikslinių grupių diskusijų metu buvo pristatyti literatūros apžvalgos rezultatai bei projekto partnerių žinios ir patirtis. Klausimai / temos buvo sudaryti siekiant: (a) ištyrinėti projekto Work4Psy pagrindines temas ir pateikti konkrečius duomenis, (b) efektyviai skatinti dalyvauti, (c) pateikti aktualius klausimus dalyviams, ir (d) skatinti atvirumą, siekti, kad dalyviai į klausimus atsakytų išsamiai:

• Darbo ir karjeros reikšmė
• Esančios darbo / įsidarbinimo / karjeros konsultavimo paslaugos
• Patiriami sunkumai
• Reikalinga pagalba

 

Rezultatai (atsakymai) buvo analizuojami ir apibendrintos pagrindinės temos:

Darbo ir karjeros reikšmė :

 • Darbas laikomas svarbiu psichikos sveikatos sutrikimų turinčių, niekur nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių psichosocialinės reabilitacijos elementu
 • Darbas laikomas sveikimo ir saviugdos priemone
 • Darbas turi apčiuopiamą (autonomija, saugumas, struktūra) ir nematerialią egzistencinę vertę

Pagrindinės darbo/karjeros paslaugų temos:

 • Yra pakankamai organizacijų, kurios siūlo paramą ir turi tinkamą finansavimą, tačiau sistema yra per daug komplikuota, jaunimas nėra informuotas apie siūlomas paslaugas, trūksta tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir tinkų kūrimo
 • Yra nedaug organizacijų, kurios siūlo paramą, ribota informacija apie jas, nepakankamas orientavimas ir ankstyvų intervencijų stoka
 • Stigma ir žinių stoka yra kliūtis siekiant naudotis darbo integracijos paslaugomis

Tikslinių grupių nurodytus sunkumus galima apibendrinti:

 • Stigma ir žinių trūkumas
 • Darbo rinkos ir darbo organizavimo problemos
 • Nesuprasti specifiniai psichikos sveikatos suktrikimų turinčių jaunuolių poreikiai
 • Ankstyvų intervencijų stoka

Pagalbos kryptys:

 • Skatinti sisteminius ir institucinius pokyčius
 • Taikyti aktyvias ir ankstyvas intervencijas
 • Keisti požiūrį galimybes / pajėgumus
Skip to content