Europos karjeros konsultavimo priemonių rinkinys psichikos sveikatos sutrikimų turinčiam jaunimui

Lengvai naudojamas vadovas su visa informacija ir priemonėmis, skirtomis darbo integracijai pagerinti

Coming soon…

TIKSLININIŲ GRUPIŲ DISKUSIJA

Diskusijos pagrindimas
Diskusijos metodas buvo pasirinktas, norint surinkti kiek įmanoma tikslesnius duomenis: projekto tikslinių grupių (psichikos sveikatos sutrikimų turinčių, niekur nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių, jų šeimos narių, psichikos sveikatos specialistų, karjeros konsultantų) įsitikinimus, nuomones, suvokimus, patirtis, požiūrius ir jausmus. Tikslinių grupių diskusija yra labai naudingas būdas, siekiant išsiaiškinti dalyvaujančiųjų poreikius. Surinkta informacija yra labai naudinga rengiant Europos karjeros konsultavimo priemonių rinkinį psichikos sveikatos sutrikimų turinčiam jaunimui.

Metodologija
Tyrimo klausimai / pagrindinės temos
Iš pradžių tikslinių grupių diskusijų metu buvo pristatyti literatūros apžvalgos rezultatai bei projekto partnerių žinios ir patirtis. Klausimai / temos buvo sudaryti siekiant: (a) ištyrinėti projekto Work4Psy pagrindines temas ir pateikti konkrečius duomenis, (b) efektyviai skatinti dalyvauti, (c) pateikti aktualius klausimus dalyviams, ir (d) skatinti atvirumą, siekti, kad dalyviai į klausimus atsakytų išsamiai:

• Darbo ir karjeros reikšmė
• Esančios darbo / įsidarbinimo / karjeros konsultavimo paslaugos
• Patiriami sunkumai
• Reikalinga pagalba

 

Rezultatai (atsakymai) buvo analizuojami ir apibendrintos pagrindinės temos:

Darbo ir karjeros reikšmė :

 • Darbas laikomas svarbiu psichikos sveikatos sutrikimų turinčių, niekur nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių psichosocialinės reabilitacijos elementu
 • Darbas laikomas sveikimo ir saviugdos priemone
 • Darbas turi apčiuopiamą (autonomija, saugumas, struktūra) ir nematerialią egzistencinę vertę

Pagrindinės darbo/karjeros paslaugų temos:

 • Yra pakankamai organizacijų, kurios siūlo paramą ir turi tinkamą finansavimą, tačiau sistema yra per daug komplikuota, jaunimas nėra informuotas apie siūlomas paslaugas, trūksta tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir tinkų kūrimo
 • Yra nedaug organizacijų, kurios siūlo paramą, ribota informacija apie jas, nepakankamas orientavimas ir ankstyvų intervencijų stoka
 • Stigma ir žinių stoka yra kliūtis siekiant naudotis darbo integracijos paslaugomis

Tikslinių grupių nurodytus sunkumus galima apibendrinti:

 • Stigma ir žinių trūkumas
 • Darbo rinkos ir darbo organizavimo problemos
 • Nesuprasti specifiniai psichikos sveikatos suktrikimų turinčių jaunuolių poreikiai
 • Ankstyvų intervencijų stoka

Pagalbos kryptys:

 • Skatinti sisteminius ir institucinius pokyčius
 • Taikyti aktyvias ir ankstyvas intervencijas
 • Keisti požiūrį galimybes / pajėgumus
Skip to content

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close