Literatūros apžvalga

Šalių partnerių leidiniai ir informacija apie:

•   jaunuolių, kurie nedirba ir nesimoko, integraciją į darbo rinką ir švietimą

•   psichikos sveikatos sutrikimų turinčių žmonių integraciją į darbo rinką ir švietimą

•   psichikos sveikatos sutrikimų turinčių jaunuolių, kurie nedirba ir nesimoko, integraciją į darbo rinką ir švietimą

Skip to content