Europejski program nauczania dotyczący integracji zawodowej i edukacyjnej dla osób o statusie MH NEET:

Znajdź sposób na wykorzystanie Zestawu Narzędzi aby w pełni wykorzystać możliwości, które oferuje.

The Curriculum provides the didactical framework of the Toolkit, including details in terms of each unit’s objectives and learning outcomes, the content to be covered, the unit’s structure, teaching and learning methods, didactic methods, the approximate workload, tips and advice on the use of activities of the Toolkit, how to apply resources (e.g. video clips, interactive career counselling tools), etc. The framework was developed on the basis of the outcomes of a comprehensive international literature review and an educational needs survey. The Curriculum consists of four units, one per Target Group, following the structure of the Toolkit.

Ten rozdział przeznaczony jest dla profesjonalistów pracujących nad wspieraniem rozwoju kariery i rehabilitacji zawodowej młodych osób z problemami psychicznymi (MH NEET) i jest dostosowany do specjalnych potrzeb młodych osób z problemami psychicznymi, aby ich zaangażować, wzmocnić i utrzymać ich motywację.
Moduł ten zawiera szereg narzędzi i ćwiczeń łączących warsztaty grupowe, indywidualne sesje coachingowe i sesje koleżeńskie, które mają na celu umożliwienie profesjonalistom bycia skutecznym doradcą w zakresie edukacji lub zatrudnienia dla osób MH NEET.

 

Materiał szkoleniowy dla osób wspierających młode osoby z problemami psychicznymi został utworzony jako kurs Moodle.

work4psy.eu/moodle

W celu najbardziej efektywnego wykorzystania ćwiczeń edukacyjnych w Twojej grupie, zalecamy pobranie pakietu kursów i wgranie go na swoją platformę Moodle.

Courses pack is coming soon.

 

Rozdział ten jest skierowany do osób wspierających opiekunów nieformalnych oraz samych opiekunów nieformalnych: członków rodziny (rodziców, dzieci, rodzeństwo, małżonków lub partnerów, dalszą rodzinę), jak również bliskich przyjaciół i innych osób, które troszczą się o osobę z problemami psychicznymi, takich jak sąsiedzi, współpracownicy, trenerzy i nauczyciele. Innymi słowy, do osób, które można określić jako opiekunów nieformalnych.

Materiał szkoleniowy dla opiekunów nieformalnych został stworzony jako kurs na platformie Moodle.

work4psy.eu/moodle

W celu najbardziej efektywnego wykorzystania ćwiczeń  edukacyjnych w Twojej grupie, zalecamy pobranie pakietu kursów i wgranie go na swoją platformę Moodle.

Courses pack is coming soon.

 

Celem kursu jest przygotowanie specjaliści zdrowia psychicznego z niezbędną wiedzą, aby stać się zdolnym do wzmocnienia, motywowania i informowania osób młodych z problemami psychicznymi, tak aby ci ostatni byli świadomi wszystkich swoich możliwości w odniesieniu do ich integracji edukacyjnej i zawodowej (wolny i chroniony rynek pracy, przedsiębiorczość społeczna, możliwości w ramach Unii Europejskiej, programy szkoleniowe, doradztwo zawodowe, itp.)

Podejście to koncentruje się na jednostce i jej środowisku i ma na celu ułatwienie wyboru kariery zawodowej oraz rozwiązanie problemu masowego bezrobocia i niedostatecznego zatrudnienia osób należących do tej grupy.

Celem jest poznanie i wykorzystanie przez specjalistów zdrowia psychicznego technik odpowiednich do poprawy integracji zawodowej i zdolności do zatrudnienia tych osób. Omówione zostaną wpływy rodzicielskie i społeczne, problemy z podejmowaniem decyzji zawodowych, strategie poszukiwania pracy, coaching, zatrudnienie wspomagane i zasoby edukacyjne.

Materiał szkoleniowy dla specjalistów ds. zdrowia psychicznego jest utworzony jako kurs na platformie Moodle.

work4psy.eu/moodle

W celu najbardziej efektywnego wykorzystania ćwiczeń  edukacyjnych w Twojej grupie, zalecamy pobranie pakietu kursów i wgranie go na swoją platformę Moodle.

Courses pack is coming soon.

 

Rozdział ten jest przeznaczony dla doradców zawodowych pracujących nad wspieraniem rozwoju kariery i rehabilitacji zawodowej osób z MH i jest dostosowany do specjalnych potrzeb osób młodych z problemami psychicznymi( MH NEETs) w celu ich zaangażowania, wzmocnienia i utrzymania motywacji.

 

Materiał szkoleniowy dla Doradców Zawodowych jest utworzony jako kurs na platformie Moodle.

work4psy.eu/moodle

W celu najbardziej efektywnego wykorzystania ćwiczeń  edukacyjnych w Twojej grupie, zalecamy pobranie pakietu kursów i wgranie go na swoją platformę Moodle.

Courses pack is coming soon.

 

Skip to content