SPOTKANIA PARTNERÓW

W czasie trwającego 3 lata projektu Work4Psy, zaplanowano 6 międzynarodowych spotkań partnerów. Dodatkowo, po wdrożeniu rezultatów projektu, będą one zaprezentowane w ramach Krajowych Seminariów Upowszechniających w każdym z krajów partnerskich – w Niemczech, Grecji, Polsce i we Włoszech.

SPOTKANIE INAUGURACYJNE. Ateny (Grecja), 18-19 listopada 2019 r.

Podczas pierwszego międzynarodowego spotkania skupiono się na celach oraz planach projektu Work4Psy. Przedstawiono i omówiono wszystkie rezultaty intelektualne oraz terminy ich przygotowania. Przedstawione zostało wprowadzenie do programu Erasmus+ oraz do administracji finansowej projektu. Dostosowano ramy czasowe dla wyników projektu i podzielono się nimi z partnerami.

Program Spotkania.pdf

Drugie spotkanie: Mannheim (Niemcy), spotkanie on-line, 30-31 marca 2020r.

Drugie międzynarodowe spotkanie powinno odbyć się w Palermo we Włoszech w marcu 2020 roku. W związku z pandemią COVID-19, HdBA w Niemczech zorganizowało spotkanie online w dniach 30 i 31 marca 2020 roku. Organizacje partnerskie z Litwy, Polski, Włoch, Grecji i Niemiec omówiły swoje wyniki badań literatury i raportów krajowych (cel 1). Ustalono również szczegóły dotyczące kolejnych zadań – na przykład strukturę zestawu narzędzi (Toolkit), organizację grup fokusowych w poszczególnych krajach (cel 2) oraz zakres informacji, które będą stanowiły część otwartej platformy edukacyjnej (cel 4).

Program Spotkania.pdf

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close