Ten rozdział przeznaczony jest dla profesjonalistów pracujących nad wspieraniem rozwoju kariery i rehabilitacji zawodowej młodych osób z problemami psychicznymi (MH NEET) i jest dostosowany do specjalnych potrzeb młodych osób z problemami psychicznymi, aby ich zaangażować, wzmocnić i utrzymać ich motywację.
Moduł ten zawiera szereg narzędzi i ćwiczeń łączących warsztaty grupowe, indywidualne sesje coachingowe i sesje koleżeńskie, które mają na celu umożliwienie profesjonalistom bycia skutecznym doradcą w zakresie edukacji lub zatrudnienia dla osób MH NEET.

 

Materiał szkoleniowy dla osób wspierających młode osoby z problemami psychicznymi został utworzony jako kurs Moodle.

work4psy.eu/moodle

W celu najbardziej efektywnego wykorzystania ćwiczeń edukacyjnych w Twojej grupie, zalecamy pobranie pakietu kursów i wgranie go na swoją platformę Moodle.

Courses pack is coming soon.

 

Rozdział ten jest skierowany do osób wspierających opiekunów nieformalnych oraz samych opiekunów nieformalnych: członków rodziny (rodziców, dzieci, rodzeństwo, małżonków lub partnerów, dalszą rodzinę), jak również bliskich przyjaciół i innych osób, które troszczą się o osobę z problemami psychicznymi, takich jak sąsiedzi, współpracownicy, trenerzy i nauczyciele. Innymi słowy, do osób, które można określić jako opiekunów nieformalnych.

Materiał szkoleniowy dla opiekunów nieformalnych został stworzony jako kurs na platformie Moodle.

work4psy.eu/moodle

W celu najbardziej efektywnego wykorzystania ćwiczeń  edukacyjnych w Twojej grupie, zalecamy pobranie pakietu kursów i wgranie go na swoją platformę Moodle.

Courses pack is coming soon.

 

Celem kursu jest przygotowanie specjaliści zdrowia psychicznego z niezbędną wiedzą, aby stać się zdolnym do wzmocnienia, motywowania i informowania osób młodych z problemami psychicznymi, tak aby ci ostatni byli świadomi wszystkich swoich możliwości w odniesieniu do ich integracji edukacyjnej i zawodowej (wolny i chroniony rynek pracy, przedsiębiorczość społeczna, możliwości w ramach Unii Europejskiej, programy szkoleniowe, doradztwo zawodowe, itp.)

Podejście to koncentruje się na jednostce i jej środowisku i ma na celu ułatwienie wyboru kariery zawodowej oraz rozwiązanie problemu masowego bezrobocia i niedostatecznego zatrudnienia osób należących do tej grupy.

Celem jest poznanie i wykorzystanie przez specjalistów zdrowia psychicznego technik odpowiednich do poprawy integracji zawodowej i zdolności do zatrudnienia tych osób. Omówione zostaną wpływy rodzicielskie i społeczne, problemy z podejmowaniem decyzji zawodowych, strategie poszukiwania pracy, coaching, zatrudnienie wspomagane i zasoby edukacyjne.

Materiał szkoleniowy dla specjalistów ds. zdrowia psychicznego jest utworzony jako kurs na platformie Moodle.

work4psy.eu/moodle

W celu najbardziej efektywnego wykorzystania ćwiczeń  edukacyjnych w Twojej grupie, zalecamy pobranie pakietu kursów i wgranie go na swoją platformę Moodle.

Courses pack is coming soon.

 

Rozdział ten jest przeznaczony dla doradców zawodowych pracujących nad wspieraniem rozwoju kariery i rehabilitacji zawodowej osób z MH i jest dostosowany do specjalnych potrzeb osób młodych z problemami psychicznymi( MH NEETs) w celu ich zaangażowania, wzmocnienia i utrzymania motywacji.

 

Materiał szkoleniowy dla Doradców Zawodowych jest utworzony jako kurs na platformie Moodle.

work4psy.eu/moodle

W celu najbardziej efektywnego wykorzystania ćwiczeń  edukacyjnych w Twojej grupie, zalecamy pobranie pakietu kursów i wgranie go na swoją platformę Moodle.

Courses pack is coming soon.

 

Skip to content