Ten rozdział przeznaczony jest dla profesjonalistów pracujących nad wspieraniem rozwoju kariery i rehabilitacji zawodowej młodych osób z problemami psychicznymi (MH NEET) i jest dostosowany do specjalnych potrzeb młodych osób z problemami psychicznymi, aby ich zaangażować, wzmocnić i utrzymać ich motywację.
Moduł ten zawiera szereg narzędzi i ćwiczeń łączących warsztaty grupowe, indywidualne sesje coachingowe i sesje koleżeńskie, które mają na celu umożliwienie profesjonalistom bycia skutecznym doradcą w zakresie edukacji lub zatrudnienia dla osób MH NEET.

 

Materiał szkoleniowy dla osób wspierających młode osoby z problemami psychicznymi został utworzony jako kurs Moodle.

work4psy.eu/moodle

W celu najbardziej efektywnego wykorzystania ćwiczeń edukacyjnych w Twojej grupie, zalecamy pobranie pakietu kursów i wgranie go na swoją platformę Moodle.

Courses pack is coming soon.

 

Rozdział ten jest skierowany do osób wspierających opiekunów nieformalnych oraz samych opiekunów nieformalnych: członków rodziny (rodziców, dzieci, rodzeństwo, małżonków lub partnerów, dalszą rodzinę), jak również bliskich przyjaciół i innych osób, które troszczą się o osobę z problemami psychicznymi, takich jak sąsiedzi, współpracownicy, trenerzy i nauczyciele. Innymi słowy, do osób, które można określić jako opiekunów nieformalnych.

Materiał szkoleniowy dla opiekunów nieformalnych został stworzony jako kurs na platformie Moodle.

work4psy.eu/moodle

W celu najbardziej efektywnego wykorzystania ćwiczeń  edukacyjnych w Twojej grupie, zalecamy pobranie pakietu kursów i wgranie go na swoją platformę Moodle.

Courses pack is coming soon.

 

Celem kursu jest przygotowanie specjaliści zdrowia psychicznego z niezbędną wiedzą, aby stać się zdolnym do wzmocnienia, motywowania i informowania osób młodych z problemami psychicznymi, tak aby ci ostatni byli świadomi wszystkich swoich możliwości w odniesieniu do ich integracji edukacyjnej i zawodowej (wolny i chroniony rynek pracy, przedsiębiorczość społeczna, możliwości w ramach Unii Europejskiej, programy szkoleniowe, doradztwo zawodowe, itp.)

Podejście to koncentruje się na jednostce i jej środowisku i ma na celu ułatwienie wyboru kariery zawodowej oraz rozwiązanie problemu masowego bezrobocia i niedostatecznego zatrudnienia osób należących do tej grupy.

Celem jest poznanie i wykorzystanie przez specjalistów zdrowia psychicznego technik odpowiednich do poprawy integracji zawodowej i zdolności do zatrudnienia tych osób. Omówione zostaną wpływy rodzicielskie i społeczne, problemy z podejmowaniem decyzji zawodowych, strategie poszukiwania pracy, coaching, zatrudnienie wspomagane i zasoby edukacyjne.

Materiał szkoleniowy dla specjalistów ds. zdrowia psychicznego jest utworzony jako kurs na platformie Moodle.

work4psy.eu/moodle

W celu najbardziej efektywnego wykorzystania ćwiczeń  edukacyjnych w Twojej grupie, zalecamy pobranie pakietu kursów i wgranie go na swoją platformę Moodle.

Courses pack is coming soon.

 

Rozdział ten jest przeznaczony dla doradców zawodowych pracujących nad wspieraniem rozwoju kariery i rehabilitacji zawodowej osób z MH i jest dostosowany do specjalnych potrzeb osób młodych z problemami psychicznymi( MH NEETs) w celu ich zaangażowania, wzmocnienia i utrzymania motywacji.

 

Materiał szkoleniowy dla Doradców Zawodowych jest utworzony jako kurs na platformie Moodle.

work4psy.eu/moodle

W celu najbardziej efektywnego wykorzystania ćwiczeń  edukacyjnych w Twojej grupie, zalecamy pobranie pakietu kursów i wgranie go na swoją platformę Moodle.

Courses pack is coming soon.

 

Skip to content

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close