Βιβλιογραφική Επισκόπηση

Βιβλιογραφική επισκόπηση σε σχέση με:

•  Την επαγγελματική και εκπαιδευτική ένταξη των NEETs

•  Την επαγγελματική και και εκπαιδευτική ένταξη των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας

•  Την επαγγελματική και εκπαιδευτική ένταξη των NEETs με προβλήματα ψυχικής υγείας

Μετάβαση στο περιεχόμενο