Zestaw narzędzi w zakresie europejskiego doradztwa zawodowego dla osób MH NEET (MH NEET TOOLKIT)

Łatwy w użyciu przewodnik zawierający wszystkie informacje i narzędzia niezbędne do zwiększenia integracji zawodowej.

Wkrótce…

FGRUPY FOKUSOWE

Uzasadnienie dla grup fokusowych
Zastosowano metodę grup fokusowych w celu zebrania szczegółowych danych dotyczących przekonań, opinii, sposobu postrzegania, zachowań i uczuć grup docelowych. Grupy fokusowe były niezwykle sposobem na zbadanie potrzeb czterech grup docelowych projektu WORK4PSY. Zebrane dane posłużyły do tworzenia i ukształtowania treści pakietu narzędzi (Toolkit).

Metodologia
Pytania badawcze / główne tematy
Punktem wyjścia dla tematycznych grup fokusowych były wyniki przeglądu literatury, jak również wiedza partnerów. Pytania / tematy zostały opracowane tak aby: (a) zbadać tematy, na których koncentruje się projekt WORK4PSY i dostarczyć konkretnych danych, (b) zachęcić uczestników do obszernych wypowiedzi dostarczających dużej ilości informacji, (c) były one wystarczająco stymulujące i istotne dla uczestników.

W ramach grup fokusowych dyskutowano na cztery tematy, które zostały uznane za najbardziej istotne:

Znaczenie pracy i kariery w ogóle
• Istniejące usługi związane z karierą zawodową
• Trudności, z którymi się borykają
• Pomoc, której potrzebują

 

A synthesis was performed in these analyses and the results are summarized as follows for each main theme:

Najważniejsze wyniki w odniesieniu do tematu: „Znaczenie pracy i kariery w ujęciu ogólnym”:

 • Praca jest postrzegana jako ważny element rehabilitacji psychospołecznej MH NEETs
 • Praca jest postrzegana jako metoda powrotu do zdrowia i samorozwoju
 • Praca ma wartość materialną (autonomia, bezpieczeństwo) i niematerialną (zalety egzystencjalne)

Główne tematy, które pojawiły się w odniesieniu do kwestii istniejących usług zawodowych to:

 • Istnieje wystarczająca liczba organizacji, które oferują wsparcie i dysponują odpowiednim finansowaniem, ale system jest zbyt skomplikowany, a młodzi ludzie nie są informowani o oferowanych usługach oraz brakuje współpracy pomiędzy poszczególnymi organizacjami
 • Istnieje ograniczona liczba organizacji oferujących wsparcie, ograniczone informacje na ich temat, brak orientacji i wczesnych interwencji
 • Stygmatyzacja i brak świadomości jest przeszkodą w korzystaniu z usług wspierających proces integracji zawodowej

Trudności, z jakimi zgłaszają się grupy docelowe, można podsumować w czterech głównych punktach:

 • Stygmatyzacja i brak świadomości
 • Rynek pracy i problemy organizacyjne
 • Niezaspokojone specyficzne potrzeby MH NEETs
 • Brak wczesnych interwencji

Potrzebna pomoc powinna obejmować trzy wymiary:

 • Promowanie zmian systemowych i instytucjonalnych
 • Wprowadzenie proaktywnych i wczesnych interwencji
 • Zmiana paradygmatu w kierunku podejścia opartego na potencjale
Skip to content

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close