υρωπαϊκό Πρωτόκολλο Ένταξης στην Εργασίας και την Εκπαίδευση για NEETs με προβλήματα ψυχικής υγείας:

Ανακαλύψτε την Εργαλειοθήκη και τις δυνατότητες που προσφέρει.

The Curriculum provides the didactical framework of the Toolkit, including details in terms of each unit’s objectives and learning outcomes, the content to be covered, the unit’s structure, teaching and learning methods, didactic methods, the approximate workload, tips and advice on the use of activities of the Toolkit, how to apply resources (e.g. video clips, interactive career counselling tools), etc. The framework was developed on the basis of the outcomes of a comprehensive international literature review and an educational needs survey. The Curriculum consists of four units, one per Target Group, following the structure of the Toolkit.

Αυτή η Ενότητα απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται για την υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης και αποκατάστασης των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και είναι προσαρμοσμένη στις εξειδικευμένες ανάγκες των ΝΕΕΤ με προβλήματα ψυχικής υγείας, προκειμένου να τους εμπλέξει, να τους ενδυναμώσει και να τους κινητοποιήσει.
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει μια σειρά εργαλείων και ασκήσεων που συνδυάζουν ομαδικά εργαστήρια, ατομικές συνεδρίες καθοδήγησης και συνεδρίες ομότιμων, οι οποίες στοχεύουν στο να καταστήσουν τους επαγγελματίες ικανούς να είναι αποτελεσματικοί σύμβουλοι εκπαίδευσης ή απασχόλησης για τους ΝΕΕΤ με προβλήματα ψυχικής υγείας.

 

 

Το εκπαιδευτικό υλικό για την ενεργοποίηση των MH NEETS έχει δημιουργηθεί ως μάθημα στο Moodle.

work4psy.eu/moodle

Για την εφαρμογή ενεργών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με την ομάδα σας, σας συνιστούμε να κατεβάσετε το αρχείο Courses archive file pack και να το αποθηκεύσετε στο Moodle σας.

 

 

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην ενεργοποίηση των ατόμων που παρέχουν άτυπη φροντίδα: μέλη της οικογένειας (γονείς, παιδιά, αδέλφια, σύζυγοι ή σύντροφοι, ευρύτερες οικογένειες), καθώς και στενοί φίλοι και άλλοι που νοιάζονται για το άτομο προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως γείτονες, συνάδελφοι, προπονητές και δάσκαλοι. Με άλλα λόγια, σε άτομα που μπορούν να χαρακτηριστούν ως άτυποι φροντιστές.

 

Το εκπαιδευτικό υλικό για την ενεργοποίηση των Informal carers έχει δημιουργηθεί ως μάθημα Moodle.

work4psy.eu/moodle

Για την εφαρμογή ενεργών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με την ομάδα σας, σας συνιστούμε να κατεβάσετε το αρχείο Courses archive file pack και να το αποθηκεύσετε στο Moodle σας.

Courses pack is coming soon.

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας με τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να ενδυναμώσουν, να παρακινήσουν και να ενημερώσουν τους ΝΕΕΤ με προβλήματα ψυχικής υγείας, έτσι ώστε οι τελευταίοι να γνωρίζουν όλες τις δυνατότητές τους όσον αφορά την εργασιακή και εκπαιδευτική τους ένταξη (ελεύθερη και προστατευμένη αγορά εργασίας, κοινωνική επιχειρηματικότητα, ευκαιρίες της ΕΕ, προγράμματα κατάρτισης, συμβουλευτική σταδιοδρομίας κ.λπ.).

Η προσέγγιση αυτή επικεντρώνεται στο άτομο και το περιβάλλον του και αποσκοπεί στη διευκόλυνση των επαγγελματικών επιλογών και στην αντιμετώπιση της μαζικής ανεργίας και υποαπασχόλησης των ατόμων που ανήκουν σε αυτή την ομάδα.

Στόχος είναι οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας να μάθουν και να χρησιμοποιήσουν τεχνικές κατάλληλες για τη βελτίωση της εργασιακής ένταξης και της απασχολησιμότητας αυτών των ατόμων. Συζητούνται οι γονεϊκές και κοινωνικές επιρροές, τα προβλήματα λήψης αποφάσεων σταδιοδρομίας, οι στρατηγικές αναζήτησης εργασίας, η καθοδήγηση, η υποστηριζόμενη απασχόληση και οι εκπαιδευτικοί πόροι

Το εκπαιδευτικό υλικό για επαγγελματίες ψυχικής υγείας έχει δημιουργηθεί ως μάθημα Moodle.

work4psy.eu/moodle

Για την εφαρμογή ενεργών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με την ομάδα σας, σας συνιστούμε να κατεβάσετε το αρχείο Courses archive file pack και να το αποθηκεύσετε στο Moodle σας.

Courses pack is coming soon.

 

Αυτή η Ενότητα απευθύνεται σε συμβούλους σταδιοδρομίας που εργάζονται για την υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης και αποκατάστασης των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και είναι προσαρμοσμένη στις εξειδικευμένες ανάγκες των ΝΕΕΤ με προβλήματα ψυχικής υγείας προκειμένου να τους εμπλέξει, να τους ενδυναμώσει και να τους κινητοποιήσει.

Το εκπαιδευτικό υλικό για Συμβούλους Σταδιοδρομίας δημιουργήθηκε ως μάθημα Moodle.

work4psy.eu/moodle

Για την εφαρμογή ενεργών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με την ομάδα σας, σας συνιστούμε να κατεβάσετε το αρχείο Courses archive file pack και να το αποθηκεύσετε στο Moodle σας.

Courses pack is coming soon.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο