Informal Carers

 

 

Tools and activities

ĆWICZENIE 1:
MÓJ TRÓJKĄT ŚWIATA

 

Instrukcje

Skorzystaj z pozycji wskazanych na mapie, może nie być konieczne uwzględnienie ich wszystkich.

Jak rosnę i rozwijam się – przedstawia czynniki u młodej osoby
z problemami psychicznymi (MH NEET) odnoszące się do różnych aspektów rozwoju fizycznego, poznawczego, społecznego i psychologicznego.
Czego potrzebuję od ludzi, którzy się mną opiekują – przedstawia kluczowe wpływ innych ludzi na życie osoby MH NEET.
Mój szerszy świat – społeczności, w których żyje osoba o statusie MH NEET mogą mieć znaczący wpływ na dobrostan osób o tym statusie oraz ich rodzin i opiekunów nieformalnych.
Użyj zdjęć jako mapy, aby określić, jakie bariery lub obawy mogą oni mieć w różnych obszarach wskazanych na mapie.

Pobierz materiał >>

Cel ćwiczenia

To ćwiczenie pomaga rodzinom i opiekunom nieformalnym osób o statusie MH NEET zidentyfikować systemy wsparcia, które mają wokół siebie. Bardzo często czują się oni odizolowani i nie widzą zasobów, które mają blisko siebie. Mogą to być inni członkowie rodziny, przyjaciele, organizacje lokalne, rówieśnicy lub jakikolwiek system wsparcia, który mogą wykorzystać w celu ułatwienia powrotu do edukacji lub zatrudnienia osoby z problemami psychicznymi. Korzystanie z trójkąta świata jest użytecznym narzędziem, które pozwala rodzinom i opiekunom nieformalnym osób o statusie MH NEET zwizualizować, kogo mają w swoim życiu lub rzeczywiście, gdzie wymagają największego wsparcia.
Trójkąt mojego świata” pomaga również w nawiązaniu rozmowy pomiędzy rodzinami i opiekunami nieformalnymi tych osób a doradcami zawodowymi osób o statusie MH NEET i może być stosowany w połączeniu z innymi działaniami.

Ramy teoretyczne

“Trójkąt mojego świata” zapewnia doradcom zawodowym osób młodych z problemami psychicznymi (MH NEET) ramy, które uwzględniają każdy aspekt życia rodzin i opiekunów nieformalnych. Identyfikuje mocne strony lub obawy dotyczące dobrostanu w ich świecie; może to obejmować informacje o specyficznych potrzebach osoby MH NEET, fizycznym/społecznym/emocjonalnym/edukacyjnym pochodzeniu członków ich rodzin lub wszelkich kwestiach wpływających na ich codzienne życie, które mają wpływ na ich zdolność do zapewnienia opieki i wsparcia osobie MH NEET.
“Trójkąt mojego świata” uwzględnia potrzeby i zagrożenia rodzin lub opiekunów nieformalnych, a także pozytywne cechy w ich życiu. W wielu przypadkach zbieranie szczegółowych informacji na temat wszystkich stron trójkąta może nie być konieczne, jeśli nie jest to proporcjonalne do problemu. “Trójkąt mojego świata” to doskonałe narzędzie, które pozwala ludziom zbadać:
Jak radzą sobie z opieką nad osobą z MH NEET.
Czego potrzebują od osób/organizacji, które już wspierają ich w opiece nad osobą z MH NEET.
Jakie potencjalne systemy wsparcia są dla nich dostępne – kogo mają w sensie przyjaciół, społeczności, wsparcia nieformalnego lub strukturalnego.

ĆWICZENIE 2:
DZIENNIK WDZIĘCZNOŚCI

Instrukcje

Poświęcenie czasu na refleksję nad tym, co w naszym życiu poszło dobrze, daje nam uczucie wdzięczności.

Świat zawsze będzie pokazywał nam zarówno dobro, jak i zło, ale jeśli poświęcimy czas na bycie wdzięcznym za to, co mamy, zaczynamy uwalniać się od negatywnych wpływów i odnajdujemy nasz prawdziwy cel.

To ćwiczenie zostało po raz pierwszy opracowane przez dr Martina Seligmana, nazywanego czasem ojcem założycielem psychologii pozytywnej. Jest to ćwiczenie polegające na pisaniu listów, które jego zdaniem bardzo skutecznie pomaga ludziom poczuć się lepiej w swoim życiu.
Twoim zadaniem jest napisanie listu z podziękowaniami dla bliskiej osoby. Powinien on wyjaśniać, co dla Ciebie zrobiła i jak to zmieniło Twoje życie.

Pobierz materiał >>

ĆWICZENIE 3:
DOCENIANIE WŁASNEJ WARTOŚCI

Instrukcje

Każdy z nas jest jak cenne nasionko – mamy wszystkie cechy, których potrzebujemy, aby rozkwitnąć. Cechy te mogą być manifestowane na różne sposoby. Na przykład niektórzy demonstrują swoje zdolności twórcze w sztuce, inni poprzez sposoby rozwiązywania problemów lub przetrwania, a jeszcze inni poprzez okazywanie współczucia lub pomaganie ludziom. Są też tacy, których zdolności twórcze wydają się względnie – choć nigdy całkowicie – uśpione. Niemniej jednak, każdy z nas posiada pewną kreatywność w formie zalążkowej. Podobnie jest z innymi pożądanymi cechami – u każdego są one do pewnego stopnia rozwinięte. Nawet przestępca jest czasem szczery. Nawet przywódca gangu może być kreatywny pod względem umiejętności komunikacyjnych czy organizacyjnych (choć mając poczucie własnej wartości, wykorzysta te umiejętności w celach konstruktywnych, a nie destrukcyjnych).

Pobierz materiał >>

ĆWICZENIE 4:
ROZPOZNANIE I AKCEPTACJA POZYTYWNYCH CECH

Instrukcje

Poczucie własnej wartości może być pielęgnowane poprzez zdecydowane rozpoznawanie tego, co jest w nas dobre. Dla wielu osób jest to problematyczne, ponieważ negatywne nawyki myślowe sprawiają, że dużo łatwiej jest rozpoznać to, co jest złe lub niewłaściwe. I choć dostrzeganie własnych wad i słabości może być korzystne, to skupianie się głównie na nich, przy jednoczesnym ignorowaniu mocnych stron, jest szkodliwe dla poczucia własnej wartości.
To ćwiczenie pomaga rozpoznać i wzmocnić własne mocne strony. Samoakceptacja jest formą okazywania sobie miłości. Technika ta została opracowana na podstawie badań trzech kanadyjskich naukowców, którym udało się wzmocnić poczucie własnej wartości uczestników eksperymentu w ciągu zaledwie kilku tygodni (Gauthier, Pellerin i Renaud, 1983).

W ramach rozgrzewki podkreśl cechy, które w jakimś stopniu lub mogą dotyczyć Ciebie.

 

Pobierz materiał >>

Skip to content